Općina Bedekovčina potpisala je ugovor o izvođenju radova za projekt: Rekonstrukcija Magdalenićeve ulice – Faza II.

Radove će izvoditi STROJNI ISKOP-TRANSPORT “ZAJEC”, a vrijednost radova je 974.916,25 HRK.

Stručni nadzor vršit će G.N.P.-TRASA d.o.o.

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 350.000,00 HRK te od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 120.000,00 HRK.

2021. godine, u sklopu I. faze, rekonstruirano je 420 metara Magdalenićeve ulice, uz sufinanciranje Hrvatskih voda, a ovim projektom predviđa se izvođenje radova rekonstrukcije dijela Magdalenićeve ulice u dužini od dodatnih 410 metara, što uključuje proširenje kolnika s popravkom horizontalnih cestovnih elemenata te izvedbom elemenata oborinske odvodnje.

Cilj projekta je, kroz nastavak rekonstrukcije Magdalenićeve ulice, osigurati višu razinu komunalnog standarda, odnosno povećati prometnu sigurnost i pristupačnost, čime će se u konačnici podići kvaliteta života stanovništva Općine.