Općinski načelnik Darko Ban i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Sandra Vorih prisustvovali su danas, u prostorijama Državne geodetske uprave, potpisivanju ugovora o javnoj nabavi usluga katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za područje katastarske općine Komor.
Ukupni obuhvat zahvata katastarske izmjere je 2618 Ha sa oko 15711 katastarskih čestica.
Vrijednost katastarske izmjere katastarske općine Komor je 15.500.000,00 kuna. Sredstva potrebna za provođenje katastarske izmjere na području k.o. Komor snosit će:
Državna geodetska uprava 40 %
Općina Bedekovčina 60 %.
Općina Bedekovčina će sredstva potrebna za provođenje katastarske izmjere osigurati u proračunu Općine Bedekovčina, te iz drugih izvora.
U osiguravanju sredstava koja treba osigurati Općina Bedekovčina mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe, nositelji prava na nekretninama.