Općinski načelnik Darko Ban potpisao je ugovor s Hrvatskim vodama o sufinanciranju sanacije klizišta na groblju Orehovica i na nerazvrstanoj cesti NCOR-023 uz groblje Orehovica u vrijednosti 660.000,00 kuna.

Projekt je prijavljen sukladno Planu upravljanja vodama za 2020. godinu, a ispunjenju uvjeta za prijavu prethodilo je uspješno rješavanje imovinskopravnih odnosa na groblju čime je Općina Bedekovčina upisana kao vlasnik cijelog groblja Orehovica.