Potpisan Ugovor o sufinanciranju troškova izrade projektne dokumentacije u cilju građenja reciklažnog dvorišta s Ministarstvom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vrijednosti 40.000,00 kuna

Načelnik Općine Bedekovčina Darko Ban potpisao je 20. prosinca 2017. godine s Ministarstvom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o sufinanciranju troškova izrade projektne dokumentacije u cilju građenja reciklažnog dvorišta na području Općine Bedekovčina.

Ukupni troškovi izrade projektne dokumentacije za ishođenje pravomoćne građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta iznose 86.875,00 kuna, a na temelju potpisanog Ugovora, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će 46,04% ukupnog iznosa, odnosno 40.00,00 kuna.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinijelo bi se održivom gospodarenju otpadom te bi se postiglo odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada, a bilo bi na raspolaganju za korištenje svim stanovnicima općine i poslovnim subjektima s područja općine.