Jučer su u prostorijama Općine Bedekovčina potpisani ugovori za izvođenje radova i opremanje za dva investicijska projekta koji se provode na području Općine Bedekovčina.
Općinski načelnik u ime Općine Bedekovčina potpisao je ugovor o izvođenju radova za projekt: Rekonstrukcija i promjena namjene zgrade „stare škole“ u zgradu Kulturnog centra. Izvođač radova bit će Hidroing d.o.o. iz Varaždina. Vrijednost ugovorenih radova je 1.408.778,27 eura odnosno 10.614.439,88 kuna. Također, potpisan je i ugovor o nabavi opreme za kulturni centar. Ugovor je potpisan s Invent opremom d.o.o. iz Karlovca. Ukupna vrijednost ugovora je 84.55,95 eura odnosno 637.237,50 kuna.
Projekt se odnosi na rekonstrukciju postojeće zgrade stare osnovne škole u prostor kulturnog centra. Na postojećoj k.č.br. 5948/3, k.o. Bedekovčina nalazi se stara zgrada osnovne škole koja će se rekonstruirati u postojećim tlocrtnim gabaritima te privesti namjeni kulturnog centra. U projektiranoj zgradi kulturnog centra bit će smješteni prostori i spremišta za lokalne udruge, sanitarni čvorovi, čajne kuhinje, višenamjenska dvorana s pripadajućom ostavom i prostorom za pripremu hrane. U blizini građevine uredit će se i 9 parkirališnih mjesta.
Kulturni centar će biti javne i društvene namjene te će se prenamjenom zgrade stare škole u kulturni centar poboljšati uvjeti za izvođenje raznih kulturnih aktivnosti na području Općine Bedekovčina što će rezultirati unaprjeđenjem kvalitete života stanovnika Općine. Dostatnim prostorima stvorit će se novo mjesto za kreiranje, razvoj i poticanje kulturnog stvaralaštva na području Bedekovčine. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Općina Bedekovčina ugovor o sufinanciranju potpisala je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bedekovčina potpisao je ugovor o izvođenju radova za projekt: Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma s namještajem. Izvođač radova bit će Hidroing d.o.o. iz Varaždina. Vrijednost ugovorenih radova je 1.268.095,44 eura odnosno 9.465,06.554 kuna. Također, potpisao je i ugovor o nabavi namještaja za vatrogasni dom. Ugovor je potpisan s Novi Godovi d.o.o. iz Čakovca. Ukupna vrijednost ugovora je 78.191,81 eura odnosno 589.136,25 kuna.
Planiranom dogradnjom i rekonstrukcijom postojećeg vatrogasnog doma DVD Bedekovčina dobiti će prostor koji će koristiti za redovan rad i aktivnosti, za potrebe smještaja vatrogasaca prilikom većih intervencija, vježbi, organiziranja edukacija i seminara, organiziranja susreta vatrogasaca, vatrogasne mladeži, kao i prostore za rekreaciju mladeži i vatrogasaca. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. DVD Bedekovčina ugovor o sufinanciranju potpisao je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Općinski načelnik istaknuo je kako se radi o povijesnom trenutku za Općinu Bedekovčina, o dvije velike investicije sufinancirane EU fondovima koje će se provoditi na području Općine Bedekovčina, čime će se stvoriti novo središte za razvoj i djelovanje civilnog društva na području Općine. Predsjednik DVD Bedekovčina zahvalio se općinskom načelniku i Općinskom vijeću na podršci u pripremi i provedbi projekta.