24.6 C
Bedekovčina
Utorak, 16 srpnja, 2024
Na kontinuitet naseljenosti područja Općine Bedekovčina upućuju nalazi iz prapovijesnog razdoblja. Na području Općine Bedekovčina nalazi se arheološko nalazište utvrda Kiebel. Upravo je s tom utvrdom povezan prvi pisani trag iz 13. stoljeća. Naime, davne 1248. godine prvi put u pisanim spisima pojavljuje se ime plemićkog grada Castrum Cubul, koje valja poistovjetiti s današnjim toponimom Kebel. Gotovo dvadeset godina kasnije, 1267., hrvatsko-ugarski kralj Bela IV. obitelji Bedeković, pripadnicima hrvatskoga praplemstva, dodjeljuje Kumur, tj. Komor u onodobnoj Varaždinskoj županiji, kao jasno određenu ranofeudalnu jedinicu. Komor je bio optimalno zemljopisno smješten uz prastaru prapovijesnu, a zatim i antičku prometnicu koja je išla dolinom rijeke Krapine. Godine 1543. u Popisu ratnih daća nalazimo posjede kojima su vlasnici Bedekovići: Komor, čiji je vlasnik Mihovil Bedeković i Našenina (Naseyna), čiji je vlasnik Nikola Bedeković. Iako točan položaj Našenine za sada nije utvrđen, kao i Komor nalazila se na području današnje Bedekovčine, koja je ime dobila po svojim vlastelinima, plemićkoj obitelji Bedeković. Živjele su ovdje i druge vrijedne i za Hrvatsku i širu povijest važne obitelji – Vranyczany, Prašinsky, Puhakoci, Kulmeri, Galjufi, Sermagei, Ritteri, Pisačići, Bertići i dr. Oni su ispisali više od sedam stoljeća bedekovčanske povijesti davši tridesetak posebno istaknutih pojedinaca, biskupa, ministara, političara, pisaca i jednog bana. Samostalna Općina Bedekovčina osnovana je 1940. godine naredbom bana Banovine Hrvatske dr. Ive Šubašića, a nakon Drugog svjetskog rata nastavlja se s njezinim radom te je tada u sastavu Općine Bedekovčina bilo i Mače. Godine 1960. ukida se Općina Bedekovčina te se kao Mjesna zajednica Bedekovčina pridružuje Općini Zabok. Općina Bedekovčina ponovno se konstituira kao samostalna jedinica lokalne samouprave 1993. godine, a prvi joj je načelnik Dragutin Burek, koji na tom mjestu ostaje do 2001. godine, kada ga zamjenjuje Rajko Vidiček. Od 2013. godine do danas načelnik Općine Bedekovčina je Darko Ban. Područje današnje Općine Bedekovčina podijeljeno je između župa Bedekovčine, Orehovice i Mača. Župe su imale veliku ulogu u razvoju naselja na području Općine Bedekovčina, posebno s obzirom na to da su svećenici bili nositeljima i poticateljima obrazovanja. Od povijesnih znamenitosti Općinu krase tri predivna dvorca nastala u 18. stoljeću – dvorac Bedeković-Vranyczany u Gornjoj Bedekovčini, koji služi kao socijalna ustanova, kurija Bedeković u Donjoj Bedekovčini, koja je danas u privatnom vlasništvu, te dvorac Sermage u Poznanovcu, koji svojom veličinom i ljepotom svjedoče o plemenitoj bedekovčanskoj povijesti.