Dana 02. veljače 2018. godine objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzetnika“.

Predmet poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Svrha projekta je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 200.000.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000,00 kuna.

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

· Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu

· Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

· Sudjelovanje na sajmovima

· Usavršavanje

· Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta

· Uvođenje grijanja i hlađenja

· Promidžba i vidljivost.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 3. travnja 2018. godine. Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 28. prosinca 2018. godine.

Više informacija kao i Upute za prijavitelje dostupno je na linku: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=ba7c381d-6a17-4b2b-a116-29b937339573&pozivVersionId=6c5cb3e4-34ba-4947-b438-3a45507096ae