“Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020.”
 “Organizacija edukativne radionice sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda”
“Sadržaj poziva isključiva je odgovornost Općine Bedekovčina” 

 

Poštovani mještani Općine Bedekovčina,

pozivamo Vas da u što većem broju dođete na edukativnu radionicu koja će se održati u utorak, 9. srpnja 2019. godine s početkom u 19,00 sati na prostoru Reciklažnog dvorišta Bedekovčina, Ulica Stjepana Radića 35E, Bedekovčina.

Radionica se organizira u okviru projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Općina Bedekovčina“, a obuhvatit će slijedeće teme:
– Uloga reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom
– Pravilno odvajanje otpada u kućanstvima
– Mogućnosti smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe

Cilj provedbe projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Općina Bedekovčina“ je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Bedekovčina i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Izgradnjom reciklažnog dvorišta i podizanjem svijesti mještana o potrebi odvojenog prikupljanja otpada izravno će se smanjiti količine odloženog komunalnog otpada i negativan utjecaj na okoliš s jedne strane te stvoriti preduvjeti za odgovarajuću reciklažu, oporabu i ponovno korištenje otpada s druge strane.