U  tijeku  je  postupak katastarske izmjere i  izrade  elaborata  katastarske izmjere   za  područje katastarske općine  Komor, te se  ponovno organizira  javna  tribina.

Javna tribina održat će se u četvrtak 29.09.2022. u 18,30 sati na lokaciji Brestovec Orehovički u Osnovnoj školi Stjepana Radića Brestovec Orehovički .

Pozivaju se  svi zainteresirani mještani  da dođu na javnu tribinu.