Poziv za dostavu ponuda -ponovljeni postupak jednostavne nabave – Stručni nadzor nad Rekonstrukcijom i promjenom namjene „Stare škole“ u zgradu kulturnog centra, Ev. Br. 14/2023

Naručitelj Općina Bedekovčina u ponovljenom postupku jednostavne nabave – Stručni nadzor nad Rekonstrukcijom i promjenom namjene „Stare škole“ u zgradu kulturnog centra, Ev. Br. 14/2023 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo putem AGRONET-a najkasnije do 16.03.2023godine u 12:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

1. Poziv na dostavu ponuda – ponovljeni postupak

2. Prilog 1. Ponudbeni list

3. Prilog 2. Troškovnik

4. Izjava o angažiranim stručnjacima

5. Popis glavnih usluga

6. Specifično iskustvo stručnjaka

MAPA-1-projekt-arhitekture MAPA-2-projekt-konstrukcije

MAPA-2-projekt-konstrukcije

MAPA-3-projekt-manipulativnih-povrsina-i-kolnog-prilaza

Mapa-4_8_Bedekovcina_TD-37-21-GP-ViO

MAPA-4-projekt-instalacija-vodoopskrbe-odvodnje-i-hidrantske-mreze

Mapa-5_8_Bedekovcina_282-21

Mapa-6_8_Bedekovcina_77-2021

MAPA-6-projekt-strojarskih-instalacija

Mapa-7_8_TD-37-21-GP-Afz

MAPA-7-projekt-racionalne-uporabe-energije-i-toplinske-zastite-i-zastite-od-buke

MAPA-8-Strojarski-projekt-ugradnje-dizala

Revizija-glavnog-projekta