Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku nabave – Izgradnja dječjeg igrališta kod Spomen doma u Lugu Poznanovečkom, Ev.br.: 31/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 22.09.2022. godine do 12:00 sati. Ponude se dostavljaju isključivo putem „Portala ponuda“ u sklopu AGRONET-a Agencije za plaćanja u poljoprivredi , ribarstvu i ruralnom razvoju.

Javni poziv i  prilozi :