Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave – Održavanje opreme i uređaja javne rasvjete, Ev.br.: 9/2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 15.04.2022. godine do 9:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Javni poziv i  prilozi :