Naručitelj Općina Bedekovčina u ponovljenom postupku nabave – Opskrba prirodnim plinom 2022/2023. godini, Ev.br.: 6/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 15.07.2022. godine do 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Javni poziv i  prilozi :