Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave – Projektiranje: Rekonstrukcija ŽC2166 i izgradnja nogostupa u naselju Križance, Ev.br.: 14/2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 24.05.2022. godine do 11:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Javni poziv i  prilozi :