Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Projektiranje: Sanacija nerazvrstane ceste BD2-012

Tekst ispod naslova:

Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku jednostavne nabave – Projektiranje: Sanacija nerazvrstane ceste BD2-012, Ev.br.: 33/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 08.11.2022. godine u 09:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Javni poziv i  prilozi :