Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku jednostavne nabave – Projektiranje: Sanacija nestabilnosti na NC PZ-031 u mjestu Poznanovec – klizište Mlinarići, Ev.br.: 32/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 31.10.2022. godine u 11:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Javni poziv i  prilozi :