Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku jednostavne nabave – Stručni nadzor nad Rekonstrukcijom i promjenom namjene „Stare škole“ u zgradu kulturnog centra, Ev. Br. 14/2023

poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo putem AGRONET-a najkasnije do 03.03.2023godine u 14:00 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.