Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku jednostavne nabave – Usluga obavljanja obvezne preventivne deratizacije na području Općine Bedekovčina, Ev. Br. 3/2023 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja najkasnije do 10.02.2023godine u 09:30 sati. Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.