Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave usluga obavljanja obvezne preventivne deratizacije na području Općine Bedekovčina, Ev.br.: 8/2022, a za koju sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.