Naručitelj Općina Bedekovčina u postupku nabave – Usluge edukacije stanovništva o odvojenom skupljanju komunalnog otpada, Ev.br.: 30/2022 poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 06.09.2022. godine do 09:00 sati. Ponude se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja.Smatra se da su pravovremeno dostavljene one ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane naručitelja.

Javni poziv i  prilozi :