• Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine u 2019. godini, Ev.br.: 52/2019., a za koju sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a.Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude, a navedeni su u priloženom Pozivu na dostavu ponuda.
  • I. Izmjena poziva na dostavu ponuda
  • Poziv na dostavu ponuda