Naručitelj Općina Bedekovčina pokrenuo je postupak nabave radova sanacije školskog vanjskog igrališta Brestovec Orehovički, Ev.br.: 62/2018., a za koju sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a