Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“br. 127/17) i Odluke o porezima Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko Zagorske županije“ br. 26/2017), Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina objavljuje

P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2019. GODINU

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Bedekovčina da, sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne Novine“ br. 115/16 i 101/17) i članka 13. Odluke o porezima Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko Zagorske županije“ br. 26/2017), dostave podatke o kućama za odmor Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina, najkasnije do 31. ožujka 2019. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Prema članku 25. Zakona o lokalnim porezima i članku 8. Odluke o porezima Općine Bedekovčina, porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Bedekovčina. Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik, ukoliko se to može utvrditi ugovorom, odlukom suda, odlukom o nasljeđivanju i drugom dokumentacijom.

Prema članku 9. Odluke o porezima Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko Zagorske županije“ br. 26/2017) kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, sukladno članku 10. Odluke o porezima Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko Zagorske županije“ br. 26/2017).

Temeljem članka 12. Odluke o porezima Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko Zagorske županije“ br. 26/2017), porez na kuće za odmor plaća se  godišnje u visini od 10,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima bitnim za utvrđivanje poreza na kuće za odmor, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima, predviđene su novčane kazne.

Obrazac prijave može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina ili na službenoj internet stranici Općine: www.bedekovcina.hr  

Popunjeni obrazac dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Bedekovčina, Jedinstveni upravni odjel, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina ili e-mailom na: info@bedekovcina.hr

Obrazac prijave mora biti čitko popunjen i sadržavati sve tražene podatke i priloge.

 

 

 

 

 

PROČELNICA

Sandra Vorih, mag.iur.