U tijeku je 6. transnacionalni sastanak partnera na projektu HICAPS u Ferrari, Italija, na kojem sudjeluju zamjenik općinskog načelnika Janko Buzjak, viša stručna suradnica za pravne poslove Petra Hohnjec, viša stručna suradnica za financijske i ekonomske poslove Marina Markuš i referent – komunalni redar Renato Černjević zajedno s partnerima iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Poljske.

Kroz projekt ojačat će se kapaciteti javnog i privatnog sektora za korištenje kulturne baštine te podići svijest javnosti o povijesti zemalja koje su partneri na projektu. Općina Bedekovčina kroz projekt će revitalizirati dio perivoja oko dvorca Gornja Bedekovčina te sudjelovati u širenju svoje međunarodne mreže partnera.

Trenutno su u tijeku radovi na revitalizaciji perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina.

Radovi obuhvaćaju uređenje pješačke staze do dvorca te revitalizaciju cvjetnjaka i živičnjaka. Uz stazu će se postaviti odmorišta s proširenjima za klupe te ograda radi omogućavanja lakšeg pristupa dvorcu osobama smanjene pokretljivosti.

Završna obloga pješačke staze bit će klinker opeka koja reflektira dugu tradiciju proizvodnje opeke Bedekovčanskog kraja.

Također, u sklopu projekta postavit će se 10 rasvjetnih LED tijela, kao i urbana oprema (klupe, info table i koševi za otpatke).

Šetnica će biti otvorena za javnost te će se realizacijom projekta omogućiti javnosti mjesto za kvalitetno provođenje slobodnog vremena na otvorenom.

Projekt je sufinanciran sredstvima EU kroz program Interreg Central Europe, a vrijednost projekta na području Općine Bedekovčina iznosi 120.000 EUR.
Ukupna vrijednost projekta svih partnera iznosi 1.798.274,20 eura, a projekt traje do 31. svibnja 2020. godine.