Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

OPĆINA BEDEKOVČINA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 363-01/18-01/09
URBROJ: 2197-02-01/2-18-1
U Bedekovčini, 12. veljače 2018.                                                            

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Javna nabava radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Općine                     Bedekovčina
– poziv na savjetovanje

Općina Bedekovčina pokreće postupak javne nabave radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Općina Bedekovčina.

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 19. veljače 2018. godine dostave svoje eventualne prijedloge i/ili primjedbe na Dokumentaciju o nabavi i njezine sastavne dijelove na e-mail: sandra@bedekovcina.hr .

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

PROČELNICA

Sandra Vorih, mag. iur

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU