Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

OPĆINA BEDEKOVČINA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 406-09/20-01/3

URBROJ: 2197-02-03/1-20/4

Bedekovčina, 6. svibnja 2020.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića Bedekovčina

– poziv na savjetovanje

Općina Bedekovčina pokreće postupak javne nabave Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Bedekovčina.

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 11. svibnja 2020. godine dostave svoje eventualne prijedloge i/ili primjedbe na Dokumentaciju o nabavi i njezine sastavne dijelove na e-mail: marina@bedekovcina.hr .

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

PROČELNICA

Iva Gorički Ban, mag. polit.

Svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.

Dokumentacija o nabavi

Prilog I Troškovnik

Prilog II MAPA 1 – GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT VRTIĆA BEDEKOVČINA T.D.01-2020.

Prilog II MAPA 2 – STROJARSKI PROJEKT T.D. 3836-FAZE GRADNJE

Prilog II MAPA 3.-ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT T.D. 01-2020- FAZE GRADNJE

Prilog IV Izjava o jamstvenom roku na izvedene radove

Prilog V Prijedlog ugovora

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zaiteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave

 


OPĆINA BEDEKOVČINA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 406-09/20-01/4

URBROJ: 2197-02-03/1-20/4

Bedekovčina, 6. svibnja 2020.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Sanacija klizišta na groblju Orehovica

– poziv na savjetovanje

Općina Bedekovčina pokreće postupak javne nabave Sanacije klizišta na groblju Orehovica.

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 11. svibnja 2020. godine dostave svoje eventualne prijedloge i/ili primjedbe na Dokumentaciju o nabavi i njezine sastavne dijelove na e-mail: marina@bedekovcina.hr .

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

PROČELNICA

Iva Gorički Ban, mag. polit.

Prilog i troškovnik

Prilog II Projekt sanacije klizista Orehovica

Prilog IV Izjava o jamstvenom roku na izvedene radove

Prilog V Prijedlog ugovora

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim GS za pripremu i provedbu postupka javne nabave


OPĆINA BEDEKOVČINA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 406-09/19-01/06

URBROJ: 2197-02-01/1-19/1

Bedekovčina, 12. studeni 2019.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Bedekovčina primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenje  

– poziv na savjetovanje

Općina Bedekovčina pokreće postupak javne nabave rekonstrukcije javne rasvjete u Općini Bedekovčina primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja.

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 18. studenog 2019. godine dostave svoje eventualne prijedloge i/ili primjedbe na Dokumentaciju o nabavi i njezine sastavne dijelove na e-mail: marina@bedekovcina.hr .

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

PROČELNICA

Iva Gorički Ban, mag. polit.

 

OPĆINA BEDEKOVČINA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 302-01/19-01/07
URBROJ: 2197-02-01/2-19-1
U Bedekovčini, 01. travnja 2019.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Javna nabava radova izgradnje dječjih i sportskih igrališta na području Općine Bedekovčina u 2019. godini

– poziv na savjetovanje

Općina Bedekovčina pokreće postupak javne nabave radova izgradnje dječjih i sportskih igrališta na području Općine Bedekovčina u 2019. godini.

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 06. travnja 2019. godine dostave svoje eventualne prijedloge i/ili primjedbe na Dokumentaciju o nabavi i njezine sastavne dijelove na e-mail: sandra@bedekovcina.hr .

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

PROČELNICA

Sandra Vorih, mag. iur


OPĆINA BEDEKOVČINA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 36302-01/01-01/05
URBROJ: 2197-02-01/2-19-1
U Bedekovčini, 08. ožujka 2018.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Javna nabava radova projekta izgradnje dječjeg igrališta i krajobraznog uređenja Kulturnog centra Martinec Orehovički
– poziv na savjetovanje

Općina Bedekovčina pokreće postupak javne nabave radova izgradnje dječjeg igrališta i krajobraznog uređenja kulturnog centra Martinec Orehovički

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 14. ožujka 2019. godine dostave svoje eventualne prijedloge i/ili primjedbe na Dokumentaciju o nabavi i njezine sastavne dijelove na e-mail: sandra@bedekovcina.hr .

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

PROČELNICA

Sandra Vorih, mag. iur

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU 


OPĆINA BEDEKOVČINA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 363-01/18-01/09
URBROJ: 2197-02-01/2-18-1
U Bedekovčini, 12. veljače 2018.                                                            

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Javna nabava radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Općine                     Bedekovčina
– poziv na savjetovanje

Općina Bedekovčina pokreće postupak javne nabave radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Općina Bedekovčina.

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 19. veljače 2018. godine dostave svoje eventualne prijedloge i/ili primjedbe na Dokumentaciju o nabavi i njezine sastavne dijelove na e-mail: sandra@bedekovcina.hr .

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

PROČELNICA

Sandra Vorih, mag. iur

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU