U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) od 01.07.2022. godine u tijeku je, radi izmjene pojedinih stavki troškovnika, ponovljeno prethodno savjetovanje za postupak nabave: Rekonstrukcija i promjena namjene zgrade „Stare škole“ u zgradu kulturnog centra, evidencijski broj nabave: 26/2022, zaključno sa 06.07.2022. godine. Poveznica za pristupanje prethodnom savjetovanju:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.