Općina Bedekovčina prijavila je, u partnerstvu s Krapinsko-zagorskom županijom, na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, projekt: Revitalizacija Bedekovčanskih jezera – Zelena oaza zagorja.

Cilj projekta je razviti sustav višenamjenskog održivog korištenja Bedekovčanskih jezera kroz razvoj zelene infrastrukture.

Ovaj integralni projekt uključuje kombinaciju više različitih tipova elemenata zelene infrastrukture u jednom projektu, koji uključuje:

  1. Restauraciju biološke osnove područja,
  2. Uređenje postojeće umjetne vodene površine s priobaljem,
  3. Interpretacijski centar industrijske baštine –  revitalizacije kulturne i industrijske baštine i parkovni laboratorij „Living Lab“, pri čemu je cilj iskoristiti povijesne vrijednosti – višestoljetne tradicije lokalne opekarske proizvodnje od 1889. godine –  kao povod za revitalizaciju prostora i objekata, a nove sadržaje kao suvremeni magnet boravka u prostoru interpolacije zelenih i vodnih površina utkanih u tkivo urbanog naselja Bedekovčine,
  4. Revitalizacija jezerske mikro zone dvaju istočnih jezera.

Projektnom prijavom traži se sufinanciranje izrade potrebne projektno-tehničke dokumentacije.

Projekt je ujedno, definiran kao strateški projekt Krapinsko-zagorske županije definiran Masterplanom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije do 2025. godine i Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine te je i uvršten u potpisani Razvojni sporazum za sjeverozapadnu Hrvatsku.

Procijenjena vrijednost projekta je 2.753.437,50 kuna.