Općina Bedekovčina 19. siječnja 2023. godine raspisala je Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2023. godini.

Javni natječaj kao i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina, https://www.bedekovcina.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-udruga-od-interesa-za-opce-dobro-iz-proracuna-opcine-bedekovcina-u-2023-godini/

Pripremna radionica za izradu prijava programa/projekata održat će se u petak, 03. veljače 2023. godine u sobi za sastanke Općine Bedekovčina s početkom u 17,00 sati.