Općina Bedekovčina 2. siječnja 2019. godine raspisala je Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2019. godini.

Javni natječaj kao i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina,https://www.bedekovcina.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-udruga-od-interesa-za-opce-dobro-iz-proracuna-opcine-bedekovcina-u-2019-godini/

Pripremna radionica za izradu prijava programa/projekata održat će se u petak, 18. siječnja 2019. godine u sobi za sastanke Općine Bedekovčina s početkom u 18,00 sati.