Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 uvodi se privremena organizacija rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina koja uključuje drugačiju organizaciju radnog vremena službenika, način prijema pismena i rada sa strankama

Rad jedinstvenog upravnog odjela organizirat će se u dvije smjene od ponedjeljka do petka te dva tima službenika koji će neovisno jedan o drugom osigurati uredno i redovno izvršenje svih poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a radni prostor će se između dvije smjene dezinficirati

RADNO VRIJEME JUO

6,00h – 21,00h

PAUZA

10,00h – 10,30h

17,30h – 18,00h

 

U vremenskom periodu od 14,00h do 15,00h, Jedinstveni upravni odjel bit će zatvoren zbog vršenja dezinfekcije prostora.

Komunikacija Jedinstvenog upravnog odjela sa strankama odvijat će se u pravilu telefonskim putem te dostavom preporučene pošiljke poštom ili dostavom skeniranog zahtjeva na adresu elektroničke pošte: info@bedekovcina.hr uz naknadnu dostavu izvornika poštom

Iznimno, kada navedeni način komunikacije sa strankama nije moguć ili kada zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste, neposredni rad sa strankama obavljat će se uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka

Ova privremena organizacija rada JUO primjenjuje se od 26. listopada 2020. godine do daljnjeg

Sve kontakte službenika možete pronaći OVDJE