Programi

PROGRAMI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA SOCIJALNE SKRBI

Program financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu.

Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017.g

Program financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu

PROGRAMI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Izmjene Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2017.godinu

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2018. godinu

Izmjene Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2017. godinu

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2017. godinu

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova za 2018. godinu

Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova za 2017.g

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova za 2017. godinu

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2018. godinu

Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2017. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 2017. godinu

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Bedekovčina za 2018. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Bedekovčina za 2017. godinu 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bedekovčina za 2018. g

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bedekovčina za 2017. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bedekovčina za 2017. g