Programi

 PROGRAMI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA SOCIJALNE SKRBI

  • Zaključak o  ne prihvaćanju    Izvješća o izvršenju Programa   financiranja  javnih potreba  socijalne skrbi za razdoblje    01.01.-31.12.2023.  i Izvršenje  Programa  (pdf) (Zaključak-word)    (Izvršenje-word)
  • Program  financiranja  javnih potreba  u socijalnoj skrbi  Općine Bedekovčina za 2024. godinu  (pdf) (word)
  • I. izmjene  i dopune Programa javih potreba socijalne skrbi za  2023. (pdf) (word)

PROGRAMI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTROJBE

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TURISTIČKE PRISTOJBE

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA I PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

PROGRAM UTROŠKA ŠUMSKOG  DOPRINOSA