Društvo Multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije u partnerstvu sa Mrežom udruga Zagor i Krapinsko-zagorskom županijom provodi projekt „KISS – Kreativne industrije, samozapošljavanje i samopouzdanje“.
 
KISS je usmjeren na osobe s invaliditetom te dugotrajno nezaposlene mlade kojima se omogućava stjecanje novih vještina i znanja putem verificiranih i neformalnih programa edukacije usmjerenih na kulturne i kreativne industrije koje, između ostaloga, daju brojne mogućnosti samozapošljavanja.
 
U okviru ovog projekta priprema se niz zanimljivih sadržaja:

 1. Verificirani programi – uz plaćene putne troškove na nastavu koja će se u najvećoj mjeri odvijati u Zaboku:

a)      web dizajn (5 polaznika)

b)      modni dizajn )10 polaznika)

c)      engleski jezik A1 (10 polaznika)

d)     engleski jezik B1 (5 polaznika)

2. Radionice – uz plaćene putne troškove za sudionike, a odvijat će se u Zaboku:

a)      O kreativnim i kulturnim industrijama (o trendovima i mogućnostima, samozapošljavanju i poduzetništvu) – 2 radionice (30 polaznika)

b)      program pripreme na tranziciju (svladavanje  stresa i niskog samopouzdanja, uvid u vlastite potencijale, generiranje poslovnih ideja i primjeri iz stvarnog života) – 6 radionica i 2 praktikuma (30 polaznika)

Ukoliko se već sada vidite u nekoj od navedenih aktivnosti ili jednostavno želite saznati više o projektu, možete se javiti izravno u Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije (049/221-973, dms_krapina@sdmsh.hr  ili u Mrežu udruga Zagor (0912226350, nikolina@zagor.info).