Za projekt Rekonstrukcija Magdalenićeve ulice – Faza II., nakon provedene administrativne kontrole, utvrđeno je da udovoljava uvjetima iz Poziva te je upućen u daljnji postupak vrednovanja.

2021. godine, u sklopu I. faze, rekonstruirano je 420 metara Magdalenićeve ulice, uz sufinanciranje Hrvatskih voda, a ovim projektom predviđa se izvođenje radova rekonstrukcije dijela Magdalenićeve ulice u dužini od dodatnih 410 metara, što uključuje proširenje kolnika s popravkom horizontalnih cestovnih elemenata te izvedbom elemenata oborinske odvodnje.

Vrijednost projekta je 1.120.674,00 kn.

Cilj projekta je, kroz nastavak rekonstrukcije Magdalenićeve ulice, osigurati višu razinu komunalnog standarda, odnosno povećati prometnu sigurnost i pristupačnost, čime će se u konačnici podići kvaliteta života stanovništva Općine.