Nakon provedene administrativne kontrole, projekt SRCE  – SOCIAL REVITALIZATION OF PARKS AND URBAN GREEN AREAS IN CENTRAL EUROPE, ocijenjen je prihvatljivim i ušao je u sljedeću fazu ocjenjivanja. Riječ je o međunarodnom projektu koji je prijavljen na javni poziv u sklopu programa INTERREG CENTRAL EUROPE. Nositelj projekta je Općina Bedekovčina, a partneri na projektu su javnopravna tijela iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Poljske.

Planirane aktivnosti projekta uključuju razvoj i provedbu transnacionalnih zajedničkih strategija za zaštitu prirodnih i kulturnih krajolika kroz održivo upravljanje,  ponovno aktiviranje uloge parkova i javnih zelenih površina kao društvenih središta, podizanje svijesti o njihovoj vrijednosti, njihovo korištenje za sportske, rekreacijske i kulturne aktivnosti što će imati i pozitivne učinke na razvoj turizma za jedinice lokalne samouprave na čijem području se projekt provodi.

Na području Općine Bedekovčina, kroz projekt se planira daljnja revitalizacija perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina, kao nastavak prve faze revitalizacije perivoja koja je izvršena kroz projekt HISTORICAL CASTLE PARKS – HICAPS.  Daljnja revitalizacija perivoja u skladu je sa Strategijom razvoja turizma Općine Bedekovčina za razdoblje 2021.-2027., obzirom da je Revitalizacija perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina proglašena projektom od strateškog interesa za razvoj turizma na području Općine Bedekovčina.

Ukupna vrijednost projekta je 1.680.460,00 EUR. Vrijednost projekta na području Općine Bedekovčina iznosi 362.120,00 EUR.