Projekti u provedbi


 

REKONSTRUKCIJA I PROMJENA NAMJENE ZGRADE „STARE ŠKOLE“ U ZGRADU KULTURNOG CENTRA

OPIS PROJEKTA: Projekt se odnosi na rekonstrukciju postojeće zgrade stare osnovne škole u prostor kulturnog centra. Na postojećoj k.č.br. 5948/3, k.o. Bedekovčina nalazi se stara zgrada osnovne škole koja će se rekonstruirati u postojećim tlocrtnim gabaritima te privesti namjeni kulturnog centra. U projektiranoj zgradi kulturnog centra bit će smješteni prostori i spremišta za lokalne udruge, sanitarni čvorovi, čajne kuhinje, višenamjenska dvorana s pripadajućom ostavom i prostorom za pripremu hrane. U blizini građevine uredit će se i 9 parkirališnih mjesta.

Kulturni centar će biti javne i društvene namjene te će se prenamjenom zgrade stare škole u kulturni centar poboljšati uvjeti za izvođenje raznih kulturnih aktivnosti na području Općine Bedekovčina što će rezultirati unaprjeđenjem kvalitete života stanovnika Općine. Dostatnim prostorima stvorit će se novo mjesto za kreiranje, razvoj i poticanje kulturnog stvaralaštva na području Bedekovčine.

 

Očekivani rezultati projekta:

  1. Rekonstruirana postojeće zgrade stare škole u zgradu kulturnog centra bruto podne površine 1.034,36 m2 – korisna podna površina 950,22 m2;
  2. Ugrađeno dizalo;
  3. Uređen vanjski prostor i parkirališna mjesta;
  4. Osigurani prostori za djelovanje udruga s područja Općine Bedekovčina;
  5. Ojačani kapaciteti članova organizacija civilnog društva;
  6. Unaprijeđen društveni sadržaj i dostupnost novih kulturnih aktivnosti.

 

NOSITELJ PROJEKTA: Općina Bedekovčina

 

RAZDOBLJE PROVEDBE: 23.03.2022. – 22.03.2024.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 9.272.258,24 kn, sufinanciranje EU 90%, RH 10%

 

FOND IZ KOJEG SE FINANCIRA: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Program ruralnog razvoja RH