Prostorni plan uređenja Općine Bedekovčina

VII. Izmjene i dopune PPU Općine Bedekovčina

  • Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina (pdf) (word)
  • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina ( word ) ( pdf )

_______________________________________________


PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BEDEKOVČINA


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE BEDEKOVČINA


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GROBLJA U POZNANOVCU

 


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA CENTRA BEDEKOVČINE