Rad za opće dobro

Radno sposobni ili djelomično radno sposobni odrasli korisnici koji ostvaruju prava iz ove Odluke, a za koje je Povjerenstvo odredilo obvezu obavljanja rada za opće dobro, obvezni su se odazvati na rad za opće dobro.

U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.

Korisnici za svakih 150,00 kuna odobrene naknade iz socijalne skrbi, obvezni su odraditi osam sati rada za opće dobro.

Neodazivanjem korisnika na obavljanje rada za opće dobro, isti gubi pravo na odobrenu naknadu iz socijalne skrbi.