U Osnovnoj školi Bedekovčina i Dječjem vrtiću Bedekovčina, te u Osnovnoj školi Sveti Križ Začretje i vrtiću proteklih su dana održane radionice na temu održivog gospodarenja otpadom. U radionicama je ukupno sudjelovalo oko 130 djece u dobi od 3 do 15 godina, zajedno s nastavnim osobljem i odgajateljima u vrtićima.

Radionice su dio projekta Zeleno srce Zagorja (KK.06.3.1.07.0020) koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta i prihvatljivih troškova iznosi 588.624,54 HRK. Iz Kohezijskog fonda odobreno je sufinanciranje projekta od 85% ili 500.000,00 HRK. Ostatak od 15% osigurano je kroz Proračun Općine Sveti Križ Začretje kao nositelja projekta i Općine Bedekovčina kao sunositelja projekta.

Cilj projekta Zeleno srce Zagorja je izgraditi svijest građana s područja općine Sveti Križ Začretje i općine Bedekovčina o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, sa posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Postizanjem cilja, očekuje se smanjenje količine otpada odloženog na odlagalište otpada.

Radionice za djecu izvodili su predstavnici tvrtke Interkonzalting d.o.o., te su priremili sve materijale, osmislili i organizirali igre i radionice, održali prezentacije i odgovarali na znatiželjna pitanja. Učenici u školama i djeca u vrtićima su na primjeren način upoznata s različitim vrstama otpada i pravilnim razvrstavanjem u odgovarajuće spremnike.

Djeci koja su sudjelovala u radionicama su u platnenoj vrećici podijeljene slikovnice na temu održivog gospodarenja otpadom, olovke sa sjemenkama koje će djeca posaditi i brinuti se o biljci, čokoladice i potvrde o sudjelovanju.  Školama su dodijeljene Zahvalnice i sadnice cvijeća za svu djecu koja su prisustvovala radionicama, a u vrtićima je uz Zahvalnicu dodano nekoliko kompleta društvenih igara kojima su se djeca razveselila.  Najbolja ocjena održanih radionica je pitanje: “Kada će te nam opet doći?“.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“
Sadržaj Priopćenja za javnost isključiva je odgovornost Općine Sveti Križ Začretje/ Općine Bedekovčina