U tijeku je iskop i pročišćavanje otvrenih kanala cestovne odvodnje na području Općine Bedekovčina radi osiguranja kvalitetnog funkcioniranja odvodnje atmosferskih voda te u svrhu održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima.