Registar koncesija

Registar koncesija je jedinstvena elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim koncesijama ugovorenim na području RH.

Pregled javnih podataka – registar koncesija:

________________________________________________________________________

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA (2023.-2028.)

Dana 24. ožujka 2023. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina na rok od 5 godine s koncesionarom:

JAKUŠ DIMOVODNI SUSTAVI j.d.o.o.    (OIB: 21423874275)

Palih boraca   32, Poznanovec

odgovorna osoba :  MARKO  JAKUŠ

kontakt:  098/9474-404

mail:  markojakus32@gmail.com

_______________________________________________________________________

 

 

29.10.2020.

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Bedekovčina

KONCESIONAR za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina u razdoblju od 29. listopada 2020. do 28. listopada 2025. godine je

LEUŠTEK j.d.o.o., Ulica Zagorske brigade 30, Poznanovec, OIB:61974650944

________________________________________________________________________

DOKUMENTI