Registar koncesija

Registar koncesija je jedinstvena elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim koncesijama ugovorenim na području RH.

Pregled javnih podataka – registar koncesija:

________________________________________________________________________

29.10.2020.

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Bedekovčina

KONCESIONAR za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina u razdoblju od 29. listopada 2020. do 28. listopada 2025. godine je

LEUŠTEK j.d.o.o., Ulica Zagorske brigade 30, Poznanovec, OIB:61974650944

________________________________________________________________________

DOKUMENTI