Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Bedekovčina primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja

 

  

Naziv projekta:

Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Bedekovčina primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja

Kratak opis projekta:

Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Bedekovčina jedan je od važnijih projekata na području općine.

Naime, dosadašnji sustav rasvjete sastojao se od zastarjelih i neefikasnih rasvjetnih tijela opremljenih dijelom visokotlačnim natrijevim žaruljama, a dijelom energetski neučinkovitim visokotlačnim živinim žaruljama. Ovakva rasvjeta ne samo da je zastarjela već znači veću potrošnju električne energije i samim time veće troškove za općinski proračun odnosno za građane.

U okviru projekta postojeće neučinkovite svjetiljke zamijenit će se visoko efikasnim LED svjetiljkama, s kvalitetnom optikom i višim stupnjem energetske efikasnosti. Za razliku od postojećih, nove svjetiljke udovoljavaju i ekološke zahtjeve zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Pozitivni efekti ugradnje novih zamjenskih svjetiljki očituju se kroz postizanje propisanih svjetlotehničkih parametara cestovne rasvjete. Ujedno se smanjuje potrošnja električne energije što za posljedicu ima i smanjene emisije stakleničkih plinova.

Niža potrošnja smanjiti će troškove električne energije, nove svjetiljke imat će manji broj kvarova, a imat će i garanciju na kvarove te će se smanjiti i troškovi za održavanje. Zamijeniti će se ukupno 1187 svjetiljki.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

U okviru projekta postojeće neučinkovite svjetiljke zamijenit će se visoko efikasnim LED svjetiljkama, s kvalitetnom optikom i višim stupnjem energetske efikasnosti. Za razliku od postojećih, nove svjetiljke udovoljavaju i ekološke zahtjeve zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Pozitivni efekti ugradnje novih zamjenskih svjetiljki očituju se kroz postizanje propisanih svjetlotehničkih parametara cestovne rasvjete. Ujedno se smanjuje potrošnja električne energije što za posljedicu ima i smanjene emisije stakleničkih plinova.

Niža potrošnja smanjiti će troškove električne energije, nove svjetiljke imat će manji broj kvarova, a imat će i garanciju na kvarove te će se smanjiti i troškovi za održavanje. Zamijeniti će se ukupno 1187 svjetiljki.

Ukupna vrijednost projekta: 2.980.012,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

kolovoz 2020.- prosinac 2020.

Financiranje projekta:

ESIF Krediti za javnu rasvjetu

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Vorih, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina

e-mail: sandra@bedekovcina.hr

telefon: 049/213-963

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.”