POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OBNOVU I ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Vlasnici odnosno suvlasnici zgrada oštećenih potresom čije zgrade nisu obuhvaćene preliminarnim pregledima zgrada ili smatraju da tijekom preliminarnih pregleda zgrada nije dana odgovarajuća ocjena kategorije uporabljivosti, mogu uz zahtjev dostaviti nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke u kojem je utvrđeno da je zgrada oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. s utvrđenjem kategorije uporabljivosti neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva te fotodokumentacijom kao obveznim dodatnim dokazom oštećenja zgrade, odnosno njezinih dijelova.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za konstrukcijsku obnovu postojeće potresom oštećene postojeće zgrade, uklanjanje potresom uništene zgrade, gradnju zamjenske obiteljske kuće umjesto potresom uništene postojeće obiteljske kuće, novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade, novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade, novčanu pomoć umjesto gradnje obiteljske kuće, novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju postojeće zgrade oštećene u potresu podnosi se do dana:

  • 31. prosinca 2022. g. za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade
  • 31. prosinca 2030. g. za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade ili projekta obnove za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće zgrade, a koja se isplata može izvršiti nakon dostave završnog izvješća nadzornog inženjera
  • 31. prosinca 2025. g. za uklanjanje potresom uništene višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade i obiteljske kuće
  • 31. prosinca 2025. g. za gradnju zamjenske obiteljske kuće
  • 31. prosinca 2025. g. za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
  • 31. prosinca 2027. g. za konstrukcijsku obnovu zgrade
  • 31. prosinca 2027. g. za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade
  • 31. prosinca 2030. g. za cjelovitu obnovu zgrade.