Strategija  upravljanja  imovinom  Općine  Bedekovčina donosi se u cilju održivog, ekonomičnog i transparentnog upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Bedekovčina uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za Općinu pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

U razdoblju od 2020. do 2026. godine određuju sljedeći posebni ciljevi:

 učinkovito upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Bedekovčina

 učinkovito upravljanje vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu/suvlasništvu Općine Bedekovčina

 sveobuhvatna evidencija imovine Općine Bedekovčina

Učinkovito upravljanje imovinom Općine treba pridonijeti što boljem iskorištenju imovine kao i kvalitetnijem upravljanju.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. rujna  2020. godine dostave svoje komentare na Nacrt Strategije upravljanja imovinom Općine Bedekovčina za razdoblje 2020.- 2026. godine putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pisanim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina