RAZLOG DONOŠENJA

Dana 23. prosinca 2015. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području općine Bedekovčina kojom je odlučeno da je učešće roditelja u ekonomskoj cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića za djecu s prebivalištem na području Općine Bedekovčina iznosi 45,05%. Općina Bedekovčina osigurava novčana sredstva u visini 54, 95% ekonomske cijene redovitog programa Dječjeg vrtića za svako dijete s prebivalištem na području Općine Bedekovčina koje je uključeno u redovite programe Dječjeg vrtića.

Slijedom navedenog prijedlog Općinskih vijećnika je da se donese nova odluka učešća roditelja u ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića izmjeni/smanji na 32,50% za svako dijete s prebivalištem na području Općine Bedekovčina koje je uključeno u redovite programe Dječjeg vrtića, a za Općinu Bedekovčinu izmjeni/poveća na 67,50% učešća u istome.S obzirom na Odluku općinskog načelnika Darka Bana i Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bedekovčina o visini ekonomske cijene usluge od 2.000,00 kn za Dječji vrtić Bedekovčina donesenu 23.rujna 2021. godine smatramo da je prijeko potrebno smanjiti učešće roditelja s 45,05% na 32,50% kako bi cijena za roditelje ostala nepromijenjena.

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 23. studenog 2021. godine dostave svoje komentare na nacrt Odluke putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pisanim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnije Odluke.