DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA
Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bedekovčina
Općina Bedekovčina / Jedinstveni upravni odjel
Početak savjetovanja

2. lipnja 2021.

Završetak savjetovanja

18. lipnja 2021.

 

RAZLOG DONOŠENJA

Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Bedekovčina, korisnici socijalne skrbi te uvjeti, način i postupak za ostvarivanje prava i pomoći iz socijalne skrbi.

 

 Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. lipnja 2021. godine dostave svoje komentare na nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bedekovčina putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pisanim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnije Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bedekovčina.