Člankom 35. Članak 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj    (regionalnoj) samoupravi propisano je da predstavničko tijelo uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedince  lokalne i područne samouprave.

Člankom 53. stavkom 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se ustrojstvo upravnih tijela (upravni odjeli i službe) uređuju općim aktom jedinice lokalne samouprave u skladu sa statutom i zakonom.

Nova odluka o ustroju izrađena je sukladno uputama Ministarstva uprave, Samostalnog sektora  za upravnu inspekciju , Služba za inspekciju  lokalne i područne (regionalne) samouprave, nakon provedenog posrednog inspekcijskog nadzora nad radom upravnog tijela Općine Bedekovčina.

Nova Odluka o ustrojstvu i djelokrugu biti će i osnova za izradu novog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. rujna  2020. godine dostave svoje komentare na Nacrt Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pisanim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina