Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bedekovčina proizašao je iz odredbi 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)   samoupravi   (Narodne   novine,   br.   98/19),   a   radi   usklađenja   s   usvojenim izmjenama  Zakona  koje  se  odnose  na  promjenu  ustroja  državne  uprave.

Naime,  novim  Zakonom   o   sustavu   državne   uprave   („Narodne   novine“ broj 66/19)   propisana   je   stvarna nadležnost  ureda  državne  uprave  u  županijama  na  drugačiji  način,  pa    su pojedini  poslovi državne uprave povjereni županijama. Izuzetak su poslovi upravnog i inspekcijskog nadzora te nadzora zakonitosti općih akata koji se, ovisno o upravnom području, ostavljaju u nadležnosti tijela  državne  uprave.

Nadzor  zakonitosti  općih  akata  uređuje  se  na  način  da  dosadašnja  ovlast  ureda državne uprave, koji se više ne ustrojavaju, odnosno njihovih predstojnika u postupku nadzora zakonitosti  općih  akata,  prestaje,  a  ostaje  samo  u  djelokrugu  nadležnog tijela državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. travnja  2020. godine dostave svoje komentare na Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bedekovčina putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pisanim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina