RAZLOG DONOŠENJA

  Na temelju članka 39. Zakona o proračunu  (“Narodne novine” broj 87/08,136/12,15/15) i članka 29. Statuta Općine Bedekovčina (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” broj 12/21), Općinsko vijeće Općine Bedekovčina donosi Proračun Općine Bedekovčina, na prijedlog načelnika. Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženim Proračunom Općine Bedekovčina za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu te prikupljanja mišljenja zainteresiranih dionika

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. studenog  2021. godine dostave svoje komentare na  Prijedlog Proračuna Općine Bedekovčina  za 2022. godinu i projekciju za 2023. i 2024. godinu putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pismenim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Bedekovčina.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Prijedloga Proračuna Općine Bedekovčina za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu.