Hrvatski sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 98/19, dana 16.10.2019. godine. Zakon je stupio na snagu 01. siječnja 2020. godine.

Člankom 16. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona.

Radi ispunjenje obveze propisane člankom 33. Zakona, predlaže se donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bedekovčina, te se ista upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. ožujka  2020. godine dostave svoje komentare na Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bedekovčina putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pisanim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Nacrta Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bedekovčina.