Nacrt prijedloga  Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

 

Početak savjetovanja

02. lipanj 2021.

Završetak savjetovanja

17. lipanj 2021.

Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19)  i članka 29. Statuta Općine Bedekovčina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 12/21),Općinsko vijeće Općine Bedekovčina donosi Odluku, na prijedlog načelnika. Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja.

 Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. lipnja 2021. godine dostave svoje komentare na nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pismenim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Bedekovčina.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja.